Ogłoszenia

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

   W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz aktualną sytuacją uniemożliwiającą organizowanie na terenie szkoły tradycyjnych spotkań i akademii, mając na uwadze przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (proszę uczniów o przyjście do szkoły po odbiór świadectw w maseczkach i zachowanie dystansu społecznego; do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie) przedstawiam organizację zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu.

   Jeżeli odbiór świadectw w wyznaczonym czasie nie jest możliwy przez uczniów, świadectwa szkolne można odebrać w innym dniu w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

   Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 31 lipca 2020 r. w budynku przy ulicy Folwarcznej 4. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w oddzielnej wiadomości na platformie Librus pod koniec lipca.

Z poważaniem
dyrektor szkoły Danuta Gnat

Harmonogram odbioru świadectw

budynek ul. Wschodnia 19

 • Godzina 8.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie
  • Klasa 8c sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Klasa 7c stołówka wejście główne
  • Klasa 6e sala 17 wejście od strony boiska
 • Godzina 9.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie
  • Klasa 5c sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Klasa 4a stołówka wejście główne
  • Klasa 4b sala 17 wejście od strony boiska
  • Klasa sp. sala 26 wejście główne
 • Godzina 10.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie z wychowawcami
  • Klasa 3a sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Klasa 3b stołówka wejście główne
  • Klasa 3c sala 17 wejście od strony boiska
 • Godzina 11.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie z wychowawcami
  • Klasa 2a sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Klasa 2b stołówka wejście główne
  • Klasa 2c mała sala gimnastyczna wejście główne
  • Klasa 2d sala 17 wejście od strony boiska
 • Godzina 12.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie z wychowawcami
  • Klasa 1a sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Klasa 1b stołówka wejście główne
  • Klasa 1c mała sala gimnastyczna wejście główne
  • Klasa 1d sala 17 wejście od strony boiska
 • Godzina 13.00 do szkoły wchodzą tylko uczniowie z wychowawcami
  • Grupa 0a sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony parkingu szkolnego
  • Grupa 0b stołówka wejście główne
  • Grupa 0c sala 16 wejście od strony boiska

budynek ul. Folwarczna 4

 • Godzina 8.30
  • Klasa 8a - sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej (tylne wejście)
  • Klasa 8b - świetlica szkolna wejście od strony boiska szkolnego
 • Godzina 9.30
  • Klasa 7a - sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej (tylne wejście)
  • Klasa 7b - świetlica szkolna wejście od strony boiska szkolnego
 • Godzina 10.30
  • Klasa 6a - sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej (tylne wejście)
  • Klasa 6b - świetlica szkolna wejście od strony boiska szkolnego
  • Klasa 6c - sala nr 3 wejście do szkoły od strony gabinetu nauczycieli WF
  • Klasa 6d - sala nr 6 wejście główne do szkoły
 • Godzina 11.30
  • Klasa 5a - sala gimnastyczna wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej (tylne wejście)
  • Klasa 5b - świetlica szkolna wejście od strony boiska szkolnego
  • Klasa 5d - sala nr 3 wejście do szkoły od strony gabinetu nauczycieli WF
  • Klasa 5e - sala nr 6 wejście główne do szkoły

 

Wznowienie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Dyrekcja  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu informuje, iż od dnia 18 maja 2020r. w szkole wznawiane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Decyzję tę poprzedziły przygotowania, uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra zdrowia. Zajęcia odbywać się będą z w godzinach od 7.00 do 16.00 z uwzględnieniem szczególnych zasad higieny. Rodzice, którzy zdecydują się na proponowaną przez szkołę formę opieki proszeni są o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki w dniach 14-15.05.2020 od godz. 9.00 do 15.00.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Szanowni Państwo! 

Zgodnie z terminami  kalendarza rekrutacji proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej oraz oddziału sportowego na poziomie klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu do dnia 27 marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną można to zrobić w następujący sposób:

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Druki wniosków do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I (do pobrania):

Potrzebne dokumenty do rekrutacji można również pobrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Wschodniej 19.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Wschodniej 19.

Zgodnie z terminami  kalendarza rekrutacji proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej oraz oddziału sportowego na poziomie klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu do dnia 27 marca 2020 r.

Środowisko ponad wszystko

zdjęcia

   28 stycznia uczniowie klasy 4b i 4a uczestniczyli w zajęciach z ekologii poprowadzonych przez pasjonatkę ochrony środowiska panią mgr inż. Annę Kowalską. W ramach zajęć, podczas prezentacji multimedialnej wyłoniła się ożywiona dyskusja na temat wpływu różnych czynników na środowisko. Uczniowie chętnie opowiadali o przedmiotach codziennego użytku tj. rurkach i torebkach plastikowych, mydle czy butelkach, które mają wpływ na otaczające nas środowisko.

   Na zakończenie zajęć dzieci stwierdziły, że każde z nich ma ogromny wpływ na środowisko i zadeklarowały, że postanowią coś zmienić w swoim codziennym życiu , aby przyczynić się do jego ochrony.

   Serdeczne podziekowania dla pani Anny, która zgodziła się poprowadzić dla dzieci tak ciekawe zajęcia.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

zdjęcia

   „Kochamy Cię Babciu, Kochamy Cię Dziadku” pod takim hasłem w dniach 21 – 24 stycznia 2020r. w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez klasy Ib, Id i IIc wraz ze swoimi wychowawczyniami: p. K. Jankę, E. Gawin i U. Michalską. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Najważniejszą częścią uroczystości były oczywiście programy artystyczne. Nie zabrakło wystawionych jasełek, pięknie wyrecytowanych wierszy, zaśpiewanych piosenek i skocznych tańców, które zostały przyjęte gromkimi brawami przez zgromadzoną widownię. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali swoich najbliższych życzeniami i własnoręcznie przygotowanymi upominkami Spotkania zakończyły się słodkim poczęstunkiem, herbatką i miłą rozmową.